Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội khuyến học huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 14/01/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 13/01/2022, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; bà Vũ Thị Dược, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện; bà Lương Thị Hồng Thúy, HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, chủ tịch hội khuyến học các xã, thị trấn, và các em học sinh đạt điểm cao vào các trường đại học năm học 2020-2021.

Năm 2021, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cấp Hội khuyến học huyện đã duy trì quy mô về tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Hội khuyến học huyện đã tham mưu với Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên quan tâm đến phong trào khuyến học, khuyến tài, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học và triển khai các hoạt động khuyến học, hỗ trợ phát triển giáo dục ở 21 xã, thị trấn trong toàn huyện. Hiện nay toàn huyện có 21 hội cơ sở, 5 Chi hội Khuyến học và 33 ban khuyến học dòng họ, với 43.943 hội viên. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các mô hình học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ và trong các tầng lớp nhân dân. Các Trung tâm học tập cộng đồng phát huy hiệu quả thông qua tổ chức các lớp học, các lớp tập huấn, tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về nội dung pháp luật, khoa học, kinh tế, đời sống…

Phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể… được triển khai và thực hiện thường xuyên lồng ghép với các hoạt động chuyên môn để động viên con cháu và mọi người thực hiện tốt tiêu biểu như UBMTTQ huyện đã triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác KH - KT xây dựng xã hội học tập, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên đưa nội dung KH vào nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  thành tiêu chí để bình xét thi đua của đơn vị.

Trong năm 2021, Hội khuyến học huyện đã chỉ đạo Hội khuyến học cơ sở làm tốt việc hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường; phối hợp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi; học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Các cấp hội đã khen thưởng cho gần 8.000 học sinh và gần 500 lượt giáo viên giáo viên đạt thành tích cao trong học tập và giảng dạy với số tiền gần 1 tỉ đồ. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Học bổng cùng em vượt khó đến trường”, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu cho  UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo. Kết quả, đến hết tháng 11/2021, Hội KH huyện đã vận động trao 68 xuất học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” với tổng số tiền các em được thụ hưởng trong 1 năm là 391.175.000đ; số tiền các em được thụ hưởng cả chu kỳ mà các tập thể, cá nhân đăng ký tài trợ là 695.675.000đ.  

Tại hội nghị đã trao phần thưởng cho 10 em học sinh đạt điểm cao vào các trường đại học trong năm học 2020-2021 của Hội Đồng hương Gia Viễn tại Hà Nội với tổng số tiền 5 triệu đồng. Với những kết quả đạt được năm 2021, có 2 tập thể, 2 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen; 8 cá nhân được tặng kỉ niệm chương “ Vì sự nghiệp khuyến học”; 4 tâp thể và 5 cá nhân được được Hội khuyến học tỉnh  tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện thí điểm “ Xây dựng mô hình học tập kiểu mẫu”; Hội Khuyến học huyện vinh dự tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác