Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai giải ngân khoản vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thứ sáu, 29/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gia Viễn đã khẩn trương chủ động phối hợp với các xã, thị trấn các đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chương trình tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2023 và từng năm.

Giao dịch tại PGD Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Théo đó, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phân bổ là 11,2 tỷ đồng của 3 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ gồm: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã nhanh chóng triển khai cho vay vốn theo đúng quy định, trong thời gian nhanh nhất.

Giải ngân tại điểm giao dịch xã Gia Sinh

Kết quả trong 2 ngày 28 và 29/4, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách và điểm giao dịch các xã Gia Lạc, Gia Vượng, Gia Phong, Liên Sơn, Gia Tân và Gia Sinh với số vốn 2.040 triệu đồng, trong đó: Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 4 học sinh, với số tiền 40 triệu đồng; cho 35 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục tập trung triển khai gói tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ góp phần phục hồi kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh của địa phương. Tiếp nhận nguồn vay vốn cho hội viên.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác