Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng huyện tổ chức hội nghị bàn phương án triển khai diễn tập phòng chữa cháy rừng năm 2020

Thứ sáu, 20/11/2020

Sáng ngày 20/11, Ban Chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng huyện tổ chức hội nghị bàn  phương án triển khai thực hiện diễn tập. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng theo Quyết định 3220/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Quyết định thành lập, dự thảo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng huyện năm 2020; tập trung thảo luận xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức diễn tập chi tiết, rõ ràng, đảm bảo hiệu quả, an toàn về mọi mặt; các cơ quan đơn vi có liên quan phối hợp trong việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Dự kiến thời gian diễn ra diễn tập cháy rừng cấp huyện sẽ diễn ra vào ngày 03/12/2020.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Nhằm nâng tính chủ động phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng tham gia xử lý tình huống; phát huy vai trò chỉ đạo chỉ huy phối hợp chữa cháy trên tinh thần  phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu từng đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; các lực lượng tham gia phối hợp diễn tập xác định rò vai trò, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện; phối hợp  hài hòa, đúng thời gian dự kiến theo kế hoạch; đảm bảo mọi điều kiện an toàn về người và phương tiện; chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban chỉ đạo… để buổi diễn tập chống cháy rừng huyện năm 2020 thành công tốt đẹp, theo đúng kế hoạch./.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác