Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ hai, 08/01/2024

Chiều ngày 08/01, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức Hội nghị đánh gía kết quả hoạt động năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị

Năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, quyết tâm của tập thể NHCSXH huyện, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác đã tập trung thực hiện toàn diện các mặt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Do đó hoạt động tín dụng chính sách đã hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2023, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được tiếp tục duy trì ổn định và củng cố nâng cao. Tổng nguồn vốn thực hiện trên 443 tỷ đồng, tăng trên 70 tỷ đồng so với 31/12/2022, hoàn thành 100% kế hoạch. Doanh số cho vay năm 2023 trên 155 tỷ đồng cho 3.597 hộ vay. Trong đó, 3 hộ gia đình được vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù tạo sinh kế theo Quyết định số 22, của Thủ tướng Chính phủ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Doanh số thu nợ năm 2023 gần 85 tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Gia Phong thành viên HĐQT NHCSXH huyện phát biểu 

Trên địa bàn đang triển khai 12 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đến 31/12/2023 trên 443 tỷ đồng cho 10.877 hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch, tăng so với 31/12/2022 trên 70 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 18,89%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ gần 68 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao.

Kết quả công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ quá hạn giảm ở tất cả các xã, trên địa bàn có 9 xã không có nợ quá hạn. Hoạt động giao dịch tại xã luôn đảm bảo kịp thời, chính xác, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch xã luôn đạt từ 95% trở lên.

Công tác triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng được triển khai, tích cực, tạo điều kiện cho khách hàng mở tài khoản giao dịch thuận lợi.

Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2023

Hội nghị đã đề nghị và khen thưởng Chủ tịch UBND xã của 3 xã Gia Minh, Gia Phong, Gia Vượng là thành viên HĐQT có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong vay vốn, giải ngân tín dụng chính sách để ghi nhận và vinh danh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ghi nhận và đánh giá cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị NHCSXH huyện và các thành viên HĐQTNHCS huyện tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo tại ngân hàng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát cho đối tượng người chấp hành xong án phạt tù vay vốn theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích; đặc biệt là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách mới về vay vốn và tích cực tập huấn cho các thành viên tổ vay vốn. Qua đó nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Kim Thoả, Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác