Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 23/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại Huyện ủy Gia Viễn

Thứ hai, 23/11/2020

Chiều ngày 19/11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn do đồng chí Trần Văn Bách - Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 23/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại Huyện ủy Gia Viễn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND&UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của huyện.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW trên địa bàn đã được Cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Xác định Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được chú trọng. Các loại hình văn hóa, nghệ thuật, các cuộc thi, hội diễn được tăng cường tổ chức, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành... Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã thực hiện các Công trình thanh niên như: Công trình thanh niên trồng hơn 1.000 cây xanh và công trình thắp sáng đường quê tại các xã Gia Minh, Gia Trung, Gia Trấn…; trao tặng 42 xe đạp với tổng số tiền 54 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 06 chiếc xe lăn cho các em khuyết tật; tổ chức chương trình giúp bạn đến trường hướng tới tương lai cho 417 em học sinh với tổng số tiền trên 370 triệu đồng; xây dựng 04 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 4 nhà tình nghĩa và 1 nhà nhân ái  với tổng trị giá gần 400 triệu đồng;đặc biệt trong dịp tết trung thu năm 2020 huyện đoàn tổ chức chương trình vui tết trung thu cho 86 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức với số tiền trên 50 triệu đồng. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được duy trì và bước đầu đem lại những chuyển biến tích cực; việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên và các tổ chức của thanh thiếu nhi đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị; Công tác tham mưu của Đoàn thanh niên cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc.

Đ/c Trần Văn Bách - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Bách - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW tại Huyện ủy Gia Viễn trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm hơn công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, quan tâm giáo dục pháp luật cho ĐVTN nhất là các nhóm đối tượng thanh niên chậm tiến; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; quan tâm dành nguồn lực phân bổ kinh phí cho các hoạt động Đoàn, Đội, Hội. Đồng thời, tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên thanh niên, để có những giải pháp kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác