Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện uỷ và Công an huyện giai đoạn 2022 - 2026 và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu, 15/07/2022

Sáng 15/7, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện uỷ và Công an huyện giai đoạn 2022-2026 và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Phòng PV 05 và PX 03- Công an tỉnh Ninh Bình; đồng chí Dương Thu Hà, Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía huyện có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đại tá Phạm Văn Hội, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện; đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí thành viên các Ban chỉ đạo; đại biểu Lãnh đạo Công an huyện, BCH QS huyện, Trung tâm Y tế huyện và các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Trưởng khối Dân vận, Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Mục đích của công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, của Công an Nhân dân nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với Nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân gắn với quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, Ban Dân vận Huyện uỷ-Công an huyện sẽ phối hợp tham mưu cho Huyện uỷ những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với thực tiễn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phối hợp, đồng thời bàn các giải pháp phù hợp với thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa 2 đơn vị trong giai đoạn 2022-2026. Ban Dân vận Huyện uỷ và Công an huyện đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện uỷ và Công an huyện giai đoạn 2022 – 2026.

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm đôn đốc triển khai thực hiện. Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2022 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia các phong trào thi đua góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương; công tác tiếp công dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ giúp Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống, tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả.

Về thực hiện chương trình phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022, Ban chỉ đạo huyện, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các nội dung của chương trình phối hợp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới , nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính - trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT &TT)

Bài viết khác