Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ký kết Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An giữa UBND huyện với Sở Du lịch

Thứ năm, 23/11/2023

Chiều ngày 23/11, Sở Du lịch phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch; đồng chí Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở Du lịch; Lãnh đạo Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An; Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện; Lãnh đạo UBND các xã Gia Sinh, Gia Trung, Gia Tiến.

Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo Sở Du lịch tiến hành ký kết và công bố Quy chế  

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Quy chế quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Du lịch và UBND huyện Gia Viễn trong công tác tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến các lĩnh vực: Trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường cảnh quan và kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trong phạm vi Di sản trên địa bàn các xã: Gia Sinh, Gia Trung, Gia Tiến.

Đồng chí Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Theo quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, Sở Du lịch và UBND huyện Gia Viễn sẽ thường xuyên thông báo các công việc phát sinh; định kỳ 6 tháng, hằng năm hai bên có trách nhiệm gửi các báo cáo hoạt động để các bên cùng nắm bắt thông tin, thuận lợi cho công tác phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị Di sản gắn với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường cảnh quan và hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trong phạm vi Di sản; thể hiện quyết tâm cao của Lãnh đạo Sở Du lịch và huyện Gia Viễn trong liên kết chặt chẽ hơn trong thời gian tới, góp phần vừa đảm bảo hài hòa sinh kế cho người dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế du lịch, vừa bảo tồn giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác