Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bài phỏng vấn đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Sanh, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập phòng, thủ các xã: Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập đối với công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 tại 05 xã đảm bảo thành công

Thứ tư, 27/10/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập là một trong những nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2021. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyện phỏng vấn đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Sanh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập năm 2021, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa, ý nghĩa cuộc diễn tập đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương và một số nội dung chính của cuộc diễn tập?

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Sanh: Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lí điều hành  của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đầu phòng thu bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Cuộc diễn tập cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị trước các trạng thái về quốc phòng; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang khi có tình huống xảy ra. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị khi chuyển hoạt động vào các trạng thái quốc phòng; khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập cũng là dịp để điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm nay, diễn tập khu vực phòng thủ các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển các xã vào các trạng thai, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ  các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Nội dung chính của cuộc diễn tập gồm: vận hành cơ chế và diễn tập thực binh. Về nội dung vận hành cơ chế, các đồng chí lãnh đạo, các thành phần diễn tập hiểu được trong vận hành cơ chế làm như thế nào để khi có tình huống xảy ra vận dụng đúng, hiệu quả. Về diễn tập thực binh đây là một trận chiến đấu giả nhưng ta làm như thật trong tình huống cụ thể đánh địch đổ bộ đường không trên 1 khu vực để khi có tình huống chiến tranh thì chúng ta xử lí thuần thục, liên tục.

Cuộc diễn tập được tiến hành với gần 20 nội dung ở 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Phóng viên: Là lực lượng nòng cốt tham gia, Ban CHQS huyện đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Sanh: Ngay khi nhận được Chỉ thị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về diễn tập, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy- HĐND- UBND huyện  triển khai nhiệm vụ diễn tập đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội  của huyện và 5 xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập; hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung chuẩn bị diễn tập.

Ban CHQS huyện đã tham mưu xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 5 xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập tổ chức khảo sát khu vực diễn tập thực binh báo cáo Ban chỉ đạo diễn tập; xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập, văn kiện diễn tập của người tập, tập trung vào khối chính quyền; tập trung tập huấn bồi dưỡng cho khung tập, khung huấn luyện thực binh; tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng thao trường huấn luyện và tổ chức huấn luyện, luyện tập thực binh  theo đúng kế hoạch của Ban tổ chức.

Phóng viên: Để  cuộc diễn tập đảm bảo an toàn, thành công Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các đơn vị khác như thế nào trong công tác chuẩn bị?

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Sanh: Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp chúng tôi đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể. Cụ thể, trong cuộc diễn tập này lực lượng Công an  và quân sự là 2 lực lượng chính trong việc phối hợp, điều chỉnh lực lượng tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu theo các đầu bài. Ngoài ra, chúng tôi huy động lực lượng đoàn thanh niên tăng cường quân số tham gia diễn tập cho tốt. Chúng tôi cũng tích cực phối hợp với Trung tâm VHTT & TT huyện để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cuộc diễn tập

Có thể khẳng định, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong công tác chuẩn bị diễn tập là chặt chẽ, hiệu quả, mọi khó khăn, vướng mắc đều được tháo gỡ kịp thời.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này, các lực lượng đã bảo đảm sẵn sàng tham gia diễn tập?

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Sanh: Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị, đến nay, các điều kiện về nhân, vật lực, cơ sở vật chất, phương tiện, phương án... đều đã được Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cơ sở để các lực lượng tự tin bước vào cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Gia Thanh, Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân và Gia Lập phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác