Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội Cựu chiến binh Gia Viễn - dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ ba, 26/07/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhìn lại nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Gia Viễn đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi và khá toàn diện. Công tác Hội có sự đổi mới, linh hoạt trong cách thức hoạt động, nhạy bén trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó thể hiện được vai trò của một tổ chức chính trị- xã hội trong hệ thống chính trị của Đảng, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc.

Năm năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Hội. Từ đó, tăng cường tuyên truyền, định hướng quan điểm, lập trường cho cán bộ, hội viên và Nhân dân hiểu về quan điểm của Đảng và Nhà nước để mọi người không bị kẻ xấu lôi kéo, kích động. Các cấp Hội cũng nắm vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với cựu chiến binh; làm tốt công tác giáo dục và vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhờ đó đa số hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Cùng với đó, Hội cũng đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham gia tuyên truyền và bảo vệ thành công Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ngày lễ, tết của dân tộc. Nhiều hội viên cựu chiến binh tiêu biểu được bầu vào cấp ủy và HĐND, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó đã khắc phục những bất cập trong thực hiện một số chế độ chính sách đối với cựu chiến binh và Nhân dân.

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, với ý thức tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó đi lên, Hội đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác giảm nghèo với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần định hướng cho cựu chiến binh vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, toàn Hội có 147 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi từ Trung ương đến cấp cơ sở. Số hộ hội viên khá, giàu được nâng lên, số hộ nghèo giảm còn 40 hộ, chiếm tỷ lệ 0,67%, hộ cận nghèo giảm còn 80 hộ, chiếm 1,35%.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, các hoạt động tình nghĩa được các tổ chức Hội tiếp tục đẩy mạnh bằng những hình thức phù hợp và những hoạt động cụ thể như: Duy trì nhân rộng việc xây dựng các quỹ Hội: “Vòng tay đồng đội”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình”… với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh huyện đã đề xuất và phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế ủng hộ kinh phí cùng với sự giúp đỡ ngày công lao động của cán bộ, hội viên tổ chức xây dựng mới 8 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 400 triệu đồng.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quân sự, Công an và các đoàn thể chính trị- xã hội, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB huyện phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức các diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống”, giao lưu với các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tại nhà giam Phú Quốc; cùng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đoàn Thanh niên ký kết thi đua thực hiện công tác tuyển quân, tích cực triển khai mô hình “3 trong 1” (cứ 3 hội viên vận động 1 thanh niên lên đường nhập ngũ); cử gần 4 nghìn lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh cùng với lực lượng công an, quân sự các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị ở các địa phương; duy trì 151 tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện Gia Viễn đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và 9 Bằng khen của Trung ương Hội và Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, 17 Giấy khen của UBND huyện và các cấp, các ngành. Đây cũng chính là động lực để cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đại biểu Cựu chiến binh huyện lần thứ VII đề ra./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác