Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khoá XXI, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ ba, 26/07/2022

Chiều 26/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 9, UBMTTQVN huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kiện toàn Uỷ viên UBMTTQVN huyện.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ 21 xã, thị trấn.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban MTTQVN huyện đã phối hợp làm tốt  công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới; tích cực tham gia giữ gìn ANTT, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thủy, PCT UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động; tổ chức các hoạt động giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”, chủ đề công tác của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2022; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, tuyên tuyền phòng chống tà đạo, đạo lạ; quan tâm, phối hợp tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của các tổ chức tôn giáo.

Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị đã tiến hành hiệp thương, kiện toàn Uỷ viên UBMTTQVN huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức chia tay đồng chí PCT UBMTTQVN huyện.

Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN huyện tặng hoa, chia tay đồng chí PCT UBMTTQVN huyện.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT &TT)

Bài viết khác