Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ hai, 09/05/2022

Chiều ngày 09/5, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06), đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06   chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Văn Hội, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Tổ phó Thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án số 06; các đồng chí Thành viên Tổ công tác, thành viên Tổ giúp việc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch triển khai và quyết định thành lập Tổ cộng tác triển khai đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện, với mục tiêu triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích là phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện Đề án 06 của UBND huyện, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06; tham mưu ban hành Công văn số 367/UBND-CAH ngày 29/3/2022 và Công văn số 375/UBND-CAH ngày 31/3/2022 về việc phân công nhiệm vụ, triển khai, đôn đốc việc thực hiện Đề án 06 đến các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành họp thống nhất các nhiệm vụ cần thực hiện, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chung của Đề án. Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mình ban hành các công văn, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án 06. 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 đến tận thôn, xóm, tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, thống nhất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 giao Công an huyện chủ trì đôn đốc tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng lợi ích thực hiện Đề án 06. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trong thực hiện Đề án; các ngành có liên quan phối hợp nhịp nhàng trong thu thập và nhập dữ liệu về dân cư kịp thời, chính xác và có hiệu quả, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về UBND để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả./.

 Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác