Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã triển khai mặc đồng phục theo quy định

Thứ tư, 02/03/2022

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã sẽ triển khai mặc đồng phục theo quy định.

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính; Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đầy đủ, rõ ràng, chính xác; Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện TTHC, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về TTHC không khả thi, hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại bộ phận và trả kết quả cấp huyện

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số xã trên địa bàn huyện

Việc triển khai mặc đồng phục sẽ giúp nâng cao tính chuẩn mực, tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát thực thi công vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng văn hóa công sở, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết THHC, hướng tới sự hài lòng của người dân./.

Cẩm Vân - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác