Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 13/08/2020

Sáng ngày 10/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Đồng chí Tô Văn Từ - TVTU - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Lưu Thị Huyền  được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Hà Giang Nam được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII gồm 30 đại biểu, trong đó có 28 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đ/c Tô Văn Từ - TVTU - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chúc mừng thành công Đại hội

Đại hội thông qua báo cáo tham gia góp ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và kết luận phần thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII được Đại hội biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: thành công của Đại hội là động lực tinh thần, cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân huyện vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đổi mới phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa huyện Gia Viễn phát triển toàn diện, bền vững. Để Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị sau Đại hội, các tổ chức Đảng cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội sát thực với từng địa phương, đơn vị; mỗi đại biểu dự Đại hội sẽ là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng huyện Gia Viễn ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác