Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị đóng góp ý Dự thảo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 02/03/2020

Chiều ngày 25/02, UBND huyện tổ chức Hội nghị đóng góp ý dự thảo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các ông bà y viên UBND huyện, đại diện Lãnh đạo UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Lập Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là một trong nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết với mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Kinh tế - Xã hội, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh, của huyện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, các lợi thế của huyện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, du lịch - dịch vụ, các vùng nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện…

Sau khi nghe đơn vị Tư vấn trình bày các nội dung chính của Đồ án Quy hoạch, các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phân công tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện Đồ án đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu, định hướng, tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác