Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác niêm yết danh sách lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025

Thứ ba, 26/03/2024

Ngày 26/3, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra công tác niêm yết danh sách lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn giai đoạn 2023-2025 tại thôn Đào Lâm, xã Gia Thắng; thôn Xuân Lai, xã Gia Tiến; Phố Tiến Yết, thị trấn Me; thôn 5, Gia Vượng; thôn Liên Huy, xã Gia Thịnh. Cùng đi có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã.

Đ/c Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tại xã Gia Thắng

Trong thời gian qua, xã Gia Thắng, Gia Tiến, Gia Thịnh, Gia Vượng và thị trấn Me thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về sự cần thiết trong thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Sau khi hoàn thành Đề án sẽ tạo ra cơ hội để cùng nhau phát triển toàn diện hơn về mọi mặt, tạo thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phát triển nhanh và toàn diện.

Đ/c Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra danh sách cử tri

Theo báo cáo của xã, thị trấn đến thời điểm hiện tại các địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch, thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri tại các cơ sở thôn; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện và xã; trong đó tập trung công tác thông tin, tuyền truyền về chủ trương và sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đối tượng, phạm vi của việc lấy ý kiến, thời gian thực hiện lấy ý kiến, quyền và nhiệm vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân địa phương trong công tác sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Hoàn thành rà soát, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bao gồm: trụ sở Ủy ban nhân dân các xã và Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn.

Đoàn công tác huyện kiểm tra tại xã Gia Vượng

Theo Kế hoạch, các địa phương sẽ thực hiện niêm yết danh sách cử tri từ ngày 01/3/2024 đến ngày 30/3/2024, lấy phiếu ý kiến cử tri từ ngày 31/3/2024 theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn sẽ tiến hành tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua chủ trương thành lập đơn vị hành chính hoàn thành trước ngày 08/4/2024.

Đoàn công tác huyện kiểm tra tại thị trấn Me

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực của các địa phương trong việc niêm yết danh sách cử tri và triển khai các bước lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động công khai, dân chủ, tạo đồng thuận cao của nhân dân, đặc biệt là chủ trương, sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tăng cường trang trí, cổ động trực quan, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội…; tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri về các nội dung đề án. Đối với việc niêm yết danh sách cử tri phải đảm bảo đúng hướng dẫn, dễ đọc, nơi niêm yết danh sách đảm bảo thuận tiện để nhân dân đến xem. Đồng thời giao các ngành, cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương trong công tác lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng yêu cầu, quy trình, công khai, đúng luật, đảm bảo tiến độ, tạo sự đồng thuận cao.

 Lê Thảo, Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác