Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Thứ sáu, 16/04/2021

Sáng ngày 16/4, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Việt - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - TUV -  Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Lưu Thị Huyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Dương Đức Đằng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW được khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 05 năm qua các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt... Vì vậy việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong quý I năm 2021, trước diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; Phát triển kinh tế được duy trì; văn hóa xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo là động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện trong Quý II và cả năm 2021.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện triển khai một số nội dung trọng tâm của cuộc thi

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã triển khai một số nội dung trọng tâm kế hoạch của huyện Gia Viễn tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” do Bộ tư pháp tổ chức và đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia… để cuộc thi được tổ chức trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất, góp phần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử cũng như nhận thức của mọi công dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong quý I, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021đó là: Các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tập trung cao độ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục đẩy mạnh việc hoc tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 đã được tỉnh, huyện xác định “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền năm quốc gia du lịch Ninh Bình, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh các khu, điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo TTATXH, ATGT trong đợt bầu cử và năm du lịch quốc gia; tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng

Nhân dịp này, có 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ CHí Minh được biểu dương, khen thưởng./.

Hồng Hạ - Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác