Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Công tác chuẩn bị Chương trình giới thiệu Tour du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa địa phương với chủ đề “Tìm về cuội nguồn”

Thứ hai, 30/01/2023

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình giới thiệu Tour du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa địa phương với chủ đề “Tìm về cuội nguồn” đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện để đảm bảo các hoạt động tổ chức thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. 

Bên cạnh đó, phương án đón tiếp đại biểu, du khách, đảm bảo an ninh trật tự; bố trí đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ thường trực tại các điểm tham quan theo các tuyến tour du lịch để sẵn sàng hướng dẫn Nhân dân và du khách khi về với Lễ hội thung Lau- thung Lá xã Gia Hưng và Chương trình giới thiệu tour du lịch trải nghiệm “Tìm về cội nguồn”.

Tại xã Gia Hưng- nơi diễn ra các hoạt động của Lễ hội và Chương trình giới thiệu Tour du lịch, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tuyên truyền trực quan, tập luyện các phần tế lễ đã sẵn sàng.

Chương trình giới thiệu tour du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn phát huy giá trị lịch sử văn hóa địa phương với chủ đề “Tìm về cội nguồn” sẽ được tổ chức vào ngày 02/02/2023, tức ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão tại điểm di tích Động Hoa Lư, xã Gia Hưng./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác