Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 09/12/2021

Sáng 09/12, tại hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị tổ chức. Hội nghị được kết nối với điểm cầu ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu huyện Gia Viễn, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí UVBTV Huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức xã hội, bí thư các Đảng bộ, chi bộ thuộc Huyện ủy. Cùng với điểm cầu Huyện ủy, các xã, thị trấn trên địa bàn cũng chỉ đạo tổ chức điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT và TT huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tiếp âm trực tiếp toàn bộ nội dung hội nghị trên hệ thống đài truyền thanh các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03/KH-TW ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quy định số 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị đã nghe các tham luận của các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác