Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị thẩm tra, bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Gia Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Thứ ba, 12/10/2021

Thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, ngày 08/10/2021, tại UBND xã Gia Lập, UBND huyện tổ chức Hội nghị Thẩm tra, bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Gia Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Đức Đằng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện;  Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện);  Thành viên Tổ Thẩm tra mức độ hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (theo Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện). Dự hội nghị còn có các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Gia Lập.

 Các đại biểu đã đi thăm quan, kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Gia Lập.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của UBND huyện ,sự vào cuộc của hệ thống chính trị và người dân trong xã, năm 2014, xã Gia Lập đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến nay, sau gần 2  năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng trên địa bàn ngày càng được hoàn thiện, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh trật tự xã hội ổn định. Kết quả thẩm định các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt chuẩn 19/19. Về tiêu chí Sản xuất: xã có 03 hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã đều tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, đời sống. Xây dựng thành công vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sử dụng mạ khay, cấy máy, quy mô 30 ha. Hoàn thiện và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sử dụng mạ khay, máy cấy đảm bảo an toàn môi trường và phát triển bền vững. Tính đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 56,5  triệu đồng / người / năm , tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã là 0%. Các tiêu chí khác đều được xã triển khai hoàn thành theo đúng tiến độ, quy trình xây dựng NTM nâng cao. Trong đó có một số tiêu chí hoàn thành ở mức cao.

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn một số kết quả đạt được của các mô hình sản xuất nông nghiệp, công tác vệ sinh môi trường, thực hiện các nội dung tiêu chí văn hóa, tiêu chí hộ nghèo. Sau khi thống nhất các nội dung, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã Gia Lập hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao năm 2021. Kết quả, 100%  số phiếu nhất trí đồng ý đề nghị xét, công nhận xã Gia Lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Lê Thảo - Trung tâm VHTT&TT

 

Bài viết khác