Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phỏng vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em

Thứ hai, 27/06/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện luôn chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, nhất là luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển. Để tìm hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện trong những năm qua, phóng viên Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện có cuộc phỏng vấn với đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

PV: Thưa đồng chí PCT UBND huyện, trong những năm gần đây, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện triển khai thực hiện như thế nào ạ?

Đ/c PCT UBND huyện: Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Từ nhận thức đó những năm qua, các cấp các ngành trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, huyện về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức các hoạt vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi để cho các cháu phát triển cả về trí tuệ, về thể lực, cho các cháu môi trường sống an toàn, lành mạnh. Nhất là chú trọng quan tâm chăm sóc cho những cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, những trẻ em nghèo, học giỏi. Đặc biệt là đưa ra những chương trình khuyến học, khuyến tài, tạo đà cho các cháu trong quá trình học tập.

PV: Đồng chí có thể đánh giá một vài kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trong những năm qua? Đặc biệt là trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022?

Đ/c PCT UBND huyện: Thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngay sau khi UBND huyện triển khai kế hoạch và có văn bản chỉ đạo cho các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thì các đơn vị đã vào cuộc triển khai kế hoạch với mục đích tăng cường các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và đã đạt được những kết quả tích cực. Trước hết là thực hiện tăng cường về công tác tuyên truyền, giáo dục trong các nhà trường, phụ huynh và học sinh về phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phòng tránh xâm hại, bạo lực, ngược đãi trẻ em. Trang bị kiến thức, chú trọng giáo dục giới tính và kỹ năng sống cho trẻ em học sinh đang học trong các trường phổ thông để các em trang bị cho mình kỹ năng sống để có khả năng tự bảo vệ tránh khỏi các nguy cơ bị tai nạn thương tích, bị đuối nước, bị xâm hại, bạo lực và rơi vào các tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao như chương trình “Em làm hướng dẫn viên du lịch”, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VII năm 2022 cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em, giúp các em phát huy được năng lực, sở trường của mình và có cơ hội tham gia vào sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Hằng năm, huyện tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Trung thu, Tết Nguyên đán, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị mắc COVID-19... Đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để trẻ em nghèo được học tập thông qua chương trình học bổng “Cùng em cắp sách đến trường”. Đến nay, toàn huyện đã trao trên 100 xuất học bổng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện cho các cháu tới trường và được đón nhận tình cảm của xã hội, của nhân dân quê hương Gia Viễn.

PV: Và để thực hiện có hiệu quả hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn, trong thời gian tới thì huyện đề ra những phương hướng, giải pháp trọng tâm như thế nào thưa đồng chí?

Đ/c PCT UBND huyện: Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, huyện cũng đã đưa ra một số giải pháp.

Trước hết là các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai chính sách pháp luật, các chỉ thị, quyết định, kế hoạch, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thường xuyên lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị hằng năm và theo từng giai đoạn.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là các chủ thể trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý các em. Cần lưu ý về phương pháp, nội dung, hình thức, địa bàn cũng như đối tượng tiếp thu và tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã, zalo, facebook của các hội, đoàn thể cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh các cấp và căn cứ vào điều kiện tình hình thực tiễn để đảm bảo việc tuyên truyền trúng, đúng và có hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về các vấn đề phòng, chống tệ nạn, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em... và đặc biệt là chú trọng phòng, tránh đuối nước ở trẻ em.

Chú trọng nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em ở các cấp.

Giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, bị bạo lực, bị xâm hại, không để xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên địa bàn huyện.

Bố trí nguồn nhân lực, vật lực để đáp ứng nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở các cấp. Ưu tiên những nguồn lực để thực hiện cho những chương trình mục tiêu trước mắt, trọng điểm của trẻ em như: phòng, chống bạo lực, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em... Đồng thời xây dựng sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em, nhất là trong dịp hè và xây dựng các mô hình hỗ trợ để trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được cắp sách tới trường, không để bất kỳ trẻ em nào bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khó khăn mà không được học tập, vui chơi, giải trí.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời phỏng vấn./.

 

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác