Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thực hiện tốt công tác Chuyển đổi số và Đề án 06

Thứ ba, 30/01/2024

Chiều ngày 30/01, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; đánh giá tình hình, kết quả 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và tổng kết công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện Đề án 06 và Chuyển đổi số năm 2023

Chuyển đổi số, CCHC và thực hiện Đề án 06 là những chủ trương quan trọng được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian vừa qua, cùng sự quyết tâm của các ngành, sự nỗ lực, cố gắng của từng cơ quan, đơn vị, nhất là của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, công tác CCHC, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn trong năm 2023 đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sự hài lòng, tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, mang lại hiệu quả, hiệu ứng tốt, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

UBND xã Gia Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án 06 và Chuyển đổi số năm 2023

Tại hội nghị, huyện Gia Viễn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 và Chuyển đổi số năm 2023.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác