Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bàn giao bò giống cho các hộ tham gia Dự án Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

Thứ tư, 10/01/2024

Thực hiện chương trình Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023, ngày 10/01, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức bàn giao bò giống cho các hộ dân tham gia Dự án ở các xã Gia Phú, Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Vượng, Gia Trấn, Gia Vân, Gia Phong, Gia Sinh, Gia Minh, Gia Lạc và thị trấn Me. 

56 con bò cái sinh sản thuộc giống bò lai Sin do HTX Dịch vụ tổng hợp và dịch vụ sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cung cấp được trao cho 48 hộ dân. Mỗi con có trọng lượng 220-280kg, đã được tiêm vắc xin đầy đủ. Sau khi được bàn giao bò giống, các hộ dân đã thể hiện sự vui mừng, phấn khởi, hứa sẽ chăm sóc nuôi dưỡng bò giống phát triển, sinh sản tốt tạo nguồn thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình.   

Trước khi được nhận bò, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với đơn vị cung cấp bò giống đã tập huấn cho các hộ về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, kiến thức phòng bệnh, bảo đảm bò giống sinh trưởng tốt, nhanh sinh sản.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhằm hỗ trợ, tạo sinh kế giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khai thác thế mạnh của địa phương, tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển đàn bò sinh sản, nâng cao thu nhập, hướng tới thoát nghèo bền vững./.

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác