Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Thứ sáu, 10/02/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 10/02, đồng chí Ngô Hùng Khánh, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2022, toàn huyện có thêm 03 xã Gia Hưng, Gia Sinh và Gia Thanh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 23 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế… được quan tâm đầu tư nâng cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm, y tế và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2023, toàn huyện phấn đấu xây dựng 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và có từ 20 đến 25 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua tự rà soát đánh giá sơ bộ các xã xây dựng xã nâng thôn mới nâng cao năm 2023 là Gia Trấn, Gia Hòa, Gia Phú, Gia Vượng và Gia Minh thì hầu hết các xã đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Tuy nhiên, đối với tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về y tế thì cả 5 xã đều chưa đạt; đối với tiêu chí quy hoạch, thu nhập thì mới xã Gia Trấn đạt chuẩn so với yêu cầu, tiêu chí chất lượng môi trường sống cả 5 xã đang đánh giá…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn đối với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 5 xã, đồng chí Ngô Hùng Khánh, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách UBND huyện yêu cầu các xã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị hoàn thiện các tiêu chí để về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường xuống địa bàn kiểm tra, rà soát cụ thể từng tiêu chí được giao phụ trách để phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, sự cần thiết xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để từ đó tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác