Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ năm, 25/11/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội; điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn có đồng chí: Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVn, Trưởng các ban phòng ngành cấp huyện, Bí thư các Đảng bộ chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Cùng với điểm cầu Huyện ủy, các xã, thị trấn trên địa bàn cũng chỉ đạo tổ chức điểm cầu trực tuyến tại các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT và TT huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tiếp âm  trực tiếp toàn bộ nội dung hội nghị trên hệ thống đài truyền thanh các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Viễn

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo các đại biểu đã thông qua báo cáo tóm tắt về việc " Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận về các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam là một đất nước có hơn 4 nghìn năm lịch sử, đã tích luỹ, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hoá riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc; đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hoá chung của nhân loại. Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hoá trong sự phát triển của đất nước ta, trải qua các thời kỳ lịch sử, nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới gần đây, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hoá vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sẽ triển khai ngay những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, coi đây là những chỉ đạo xuyên suốt để thực hiện khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Buổi chiều các đại biểu được Nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng quán triệt những nội dung cơ bản về việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; các nhà quản lý văn hóa, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã phát biểu tham luận làm rõ các giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác