Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Thứ năm, 09/03/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 09/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; các đồng chí Chủ tịch và công chức Văn phòng HĐND&UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phạm Anh Tú, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày những nội dung chính của Kế hoạch số 132 ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc khi tiến hành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Theo các đại biểu, số hóa kết quả giải quyết TTHC là nhiệm vụ chưa có tiền lệ. Hơn nữa, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo truyền thống được thực hiện theo phương thức hồ sơ giấy dẫn đến số lượng hồ sơ lớn phải kiểm soát, đánh giá để đảm bảo cập nhật, chuẩn hóa được các cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ, kết quả thực hiện TTHC. Do vậy, việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cũng như được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp. Theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ, việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận một cửa cấp huyện kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022; thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. Để thực hiện được việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trên địa bàn huyện yêu cầu trước hết các cơ quan chuyên môn cần rà soát lại các TTHC của cơ quan, đơn vị mình. Sau đó sẽ có hướng dẫn đối với cán bộ chuyên môn của phòng, ban, cơ quan và cán bộ chuyên môn cấp xã. Cần xác định rõ ràng về số lượng hồ sơ TTHC cũng như những loại hồ sơ cần thiết phải số hóa, để việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ bảo đảm triển khai các nhiệm vụ số hóa thống nhất, hiệu quả./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác