Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tại xã Gia Tân

Thứ ba, 15/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 15/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện do đồng chí Vũ Đức Vượng, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện đã đi kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 tại xã Gia Tân.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Gia Tân năm 2022 được triển khai đồng bộ. Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các thôn, xóm trong công tác rà soát, nắm tình hình thực tế tại các thôn để từ đó có phương án chỉ đạo, hỗ trợ các thôn, xóm trong công tác điều tra, rà soát. Năm 2022, trên địa bàn xã Gia Tân có 67 hộ nghèo, giảm 3 hộ; 64 hộ cận nghèo, giảm 2 hộ. Nhìn chung, quy trình rà soát được BCĐ xã thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo công khai minh bạch.

Sau khi nghe báo cáo của xã, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 13 hộ. Qua kiểm tra thực tế các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại  các thôn, Đoàn đã giải thích tuyên truyền cho các hộ về mục đích, yêu cầu của cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để mọi người dân biết, tham gia thực hiện. Đồng thời, qua kiểm tra Đoàn đã hướng dẫn phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn, từ đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thôn, của xã từ đó thực hiện đạt hiệu quả công tác .

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Đức Vượng, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện đã đánh giá những cố gắng của BCĐ giảm nghèo xã đã nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo. Về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban Chỉ đạo xã đã triển khai thực hiện các phiếu điều tra khảo sát, đánh giá, chấm điểm, thu thập thông tin, chấm đúng và đủ theo các tiêu chí. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xã tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để mọi người dân nắm được và cùng tham gia, góp phần thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Lê Thảo (Trung tâm VH-TT&TT)

Bài viết khác