Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023

Thứ hai, 29/08/2022

Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn huyện tích cực chuẩn bị các các điều kiện: Bổ sung cơ sở vật chất, đề nghị kiện toàn đội ngũ giáo viên, cùng các yêu cầu về công tác phòng dịch COVID-19,… sẵn sàng cho năm học mới an toàn và giành thành tích cao.

Ngay từ đầu tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương sửa chữa, khắc phục và xử lý các hạng mục xuống cấp, gây mất an toàn (như hệ thống điện, cổng trường, cắt tỉa cành cây,…). Thực hiện tốt công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, tổ chức trang trí lớp học, dọn dẹp khuôn viên, cảnh quan môi trường “xanh-sạch- đẹp” phù hợp với mỹ quan học đường; vệ sinh, bố trí sắp xếp trang thiết bị dạy học và thư viện gọn gàng khoa học; xây dựng kế hoạch bảo quản khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị và tài liệu được trang bị; sửa chữa, mua bổ sung thiết bị còn thiếu; thanh lý các thiết bị hư hỏng không sử dụng được hoặc hết hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn học sinh mua đủ hoặc tận dụng sách giáo khoa, tài liệu cũ còn sử dụng được, tránh lãng phí…; quan tâm, hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, để tạo điều kiện cho tất cả các em được học tập.

Cùng với chỉ đạo về chuẩn bị cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dường chính trị hè cho 100% cán bộ, giáo viên các nhà trường. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với các khối lớp 3, 7 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học. Đến nay, số giáo viên trung học và tiểu học được bồi dưỡng đã đáp ứng yêu cầu việc dạy học chương trình mới.

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện xác định mục tiêu là tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học; đồng thời khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản về giáo dục và đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương…, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các  nhà trường trong toàn huyện.

          Lê Thảo, Hồng Hạ , Cẩm Vân (Trung tâm VHTT & TT)

Bài viết khác