Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tại huyện Gia Viễn

Thứ ba, 16/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 16/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh tại 2 trường: Tiểu học thị trấn Me và THCS Gia Lập. Đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đi với đoàn còn có các đồng chí cán bộ của Vụ Giáo dục Công tác học sinh sinh viên và Vụ Giáo dục và Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Quốc Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các em học sinh 2 trường Tiểu học thị trấn Me và THCS Gia Lập.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2022-2023 của 2 trường Tiểu học thị trấn Me và THCS Gia Lập. Đoàn cũng đã thực hiện các bài kiểm tra, khảo sát đối với các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh các các nhà trường.

 Trong những năm qua, các trường học trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho các em học sinh; thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và tạo môi trường sư phạm thân thiện, tích cực, an toàn để trẻ em, học sinh tạo thói quen tốt, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống tốt, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, cán bộ Đoàn, Đội. Các nhà trường xây dựng và thực hiện nghiêm túc “Qui tắc ứng xử văn hóa trong trường học”. Cùng với đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học, tổ chức các chương trình giao lưu giáo dục truyền thống lịch sử. Đặc biệt đã tích cực tham mưu cho các cấp tăng cường cơ sở vật chất trong trường học phục vụ có hiệu quả nhu cầu giảng dạy, tổ chức các hoạt động chuyên môn, các chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà các nhà trường đã triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong thời gian qua. Đồng thời, cũng nhấn mạnh một số việc cần triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong các nhà trường như: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ trách công tác giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Tiếp tục đổi mới phương pháp pháp dạy học, nâng cao chất lượng các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo sáng tạo và phong phú về nội dung các hoạt động, phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Lê Thảo- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác