Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư

Thứ ba, 08/08/2023

Sáng ngày 8/8, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị của huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận 43-KL/TW; tăng cường và đổi mới công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, huyện phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới. Nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua tập trung vào các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế… Qua việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, được cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia góp phần động viên, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, là điểm sáng để nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Trong 10 năm qua, toàn huyện đã đăng ký xây dựng 324 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực với những cách làm hay, sáng tạo, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, là những mô hình điển hình trong các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

​​Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 25 và Kết luận 43 trong thời gian tới.

Tại hội nghị 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư đã được huyện biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Gia Viễn đã trao quyết định công nhận 19 mô hình, điển hình phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của huyện về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, công tác dân vận nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách của Trung ương, của Tỉnh và của huyện thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn của huyện và các địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác