Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ tư, 11/08/2021

Chiều ngày 7/8, Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thuế khu vực Nho Quan-Gia Viễn, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh, Liên đoàn lao động; đại diện lãnh đạo, chuyên viên: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND&UBND huyện (phụ trách công tác y tế); Lãnh đạo, công chức lao động thương binh và xã hội các xã, thị trấn.

 

Đ/c Đinh Văn Phụng, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện triển khai kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ và trao đổi, làm rõ, giải đáp các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Phụng, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện triển khai Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; tập trung trao đổi, hướng dẫn các nội dung, nêu rõ điều kiện, thủ tục hồ sơ các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Theo đó, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính Phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19; Hỗ trợ 1 lần với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, hoạ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động gọi là (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Trên cơ sở nội dung được triển khai, các đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể, sát thực để quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết được kịp thời, thuận lợi và đạt hiệu quả cao, giúp người lao động và người sử dụng lao động sớm nhận được hỗ trợ theo đúng quy định, góp phần từng bước ổn định đời sống, phục hồi, duy trì các hoạt động kinh doanh - sản xuất, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là một chính sách lớn, thể hiện tính nhân văn, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch do đó cần khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, kịp thời hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, do vậy các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính Phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo theo đúng quy định, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); đồng thời cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa của chính sách để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát để việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác