Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đại hội Đại biểu MTTQ xã Gia Thịnh nhiệmkỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Thứ năm, 28/12/2023

Ngày 28/12, xã Gia Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị đầu tiên được UB MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến tới Đại hội MTTQ huyện. Dự đại hội có đồng chí Đinh Trường Sơn, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, UBMTTQ VN tỉnh; đồng chí Mai Thị Lý, Uỷ viên thường trực, Trưởng ban Tổ chức Tuyên giáo, UBMTTQ VN tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các ban chuyên môn UBMTTQ VN tỉnh; đồng chí Mai Thị Kim Dung, HUV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Công an huyện, Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ  các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các trường học của xã; đại diện các chức sắc, chức việc công giáo trên địa bàn xã và 97 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Gia Thịnh.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam xã Gia Thịnh thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 1.200 m2 đất, đóng góp hơn 4.000 ngày công lao động và gần 800 triệu đồng, xây dựng mới và nâng cấp 02 nhà văn hóa thôn, mua sắm nhiều trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, trồng thêm nhiều cây xanh, lắp đặt đường điện chiếu sáng, đổ bê tông đường thôn xóm, mở rộng nâng cấp đường nội đồng, cứng hoá kênh mương. Qua đó cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư trên địa bàn xã được nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ, xóm bảo đảm phong quang, sạch đẹp. Đã có 15 lượt khu dân cư tiêu biểu, hàng trăm cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ xã đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua đã vận động, ủng hộ được số tiền là trên 150 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ xây, sửa nhà cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng xã hội khác.

Từ kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo được niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,2%, tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hoá 85% và 18/18 thôn đạt thôn văn hoá; tổ chức lấy phiếu đánh giá kết quả sự hài lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tốt, được nhân dân đồng tình phấn khởi, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới.

Tại Đại hội, UBMTTQ VN tỉnh, huyện, Đảng uỷ, HĐND, các tổ chức hội đoàn thể đã tặng hoa chức mừng, thể hiện sự ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà MTTQ xã Gia Thịnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tin tưởng trong nhiệm kỳ tới MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực xây dựng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc  vì mục  tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử ra 45 đồng chí tham gia UB MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Huy Thiện tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác