Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Các Đoàn đại biểu chúc mừng Huyện ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024)

Thứ sáu, 02/02/2024

Chiều ngày 02/02, các Đoàn đại biểu: Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ và các khối đoàn thể huyện, Công an huyện đến chúc mừng Huyện ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024).

Các đồng chí Trưởng đoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Ban xây dựng Đảng, cơ quan Huyện ủy đối với hoạt động chính quyền huyện, các ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian qua; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đón nhận lẵng hoa tươi thắm, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các Đoàn. Đồng thời, khẳng định những thành quả của Đảng bộ huyện đã đạt được trong năm qua tiếp tục khẳng định và tạo niềm tin chính trị, sự chấp hành của các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang trực thuộc Đảng bộ huyện. Từ đó tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và đoàn kết quân, dân, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ mong muốn Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các cơ quan, phòng, ban, lực lượng vũ trang, các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nhạy bén trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024 với khí thế mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đề án của huyện, góp phần thực hiện thành công con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực, vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt là trên đà thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất cách mạng, nâng cao tính Đảng, đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, huyện Gia Viễn sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng Gia Viễn ngày càng giàu đẹp.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác