Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đoàn của tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của huyện

Thứ sáu, 06/01/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 06/01, Đoàn Kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của huyện Gia Viễn. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Trong Chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra hồ sơ và thực tế tại 2 xã: Gia Phương và Gia Vân. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC của huyện; đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD, XMC trên Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD, XMC. Có đủ chủng loại văn bản PCGD, XMC theo quy định, có cập nhật các văn bản chỉ đạo mới trong năm 2022, lưu trữ, sắp xếp khoa học, dễ tìm, dễ tra cứu. Hồ sơ đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn PCGD, XMC đúng quy định. Tiêu chuẩn PCGD, XMC và các điều kiện đảm bảo cập nhật chính xác với thực tế và tương đối thống nhất với số liệu trên Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu PCGD, XMC.

 Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội huyện và các xã, thị trấn, trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. 21/21 xã, thị trấn tiếp tục củng cố, duy trì và đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ ở các mức độ cao nhất. Kết quả PCGD, XMC huyện được duy trì ổn định mức cao, số trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt tỷ lệ 100%; Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: 2141/2141 đạt tỷ lệ 100%; Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022: 2072/2098, đạt tỷ lệ 98,76%; Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: 6183; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học 2021-2022): 6092, tỷ lệ 99,5; Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS (hai hệ) năm học 2021-2022: 1702/1716, đạt tỷ lệ 99,18%.

Huyện có đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở giáo dục thực hiện PCGD, XMC. Có mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm học tập cộng đồng để thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 Đoàn kiểm tra đã kết luận huyện Gia Viễn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn giáo dục tiểu học mức độ 3; chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, chuẩn xóa mùa chữ mức độ 2. Thời điểm công nhận tháng 12/2022.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác