Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW

Thứ tư, 17/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Về dự hội nghị: Đại biểu tỉnh có đồng chí Lê Xuân Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đồng chí đại diện các Phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Đại biểu huyện có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Xác định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm, ưu tiên cho phát triển giáo dục, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch trong từng nhiệm kỳ. Ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng dạy và học; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học. Chất lượng giáo dục ở các trường Trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông những năm qua luôn đạt trên 95%; số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia ngày càng tăng. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quan tâm chỉ đạo; đến nay có 21/21 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3... Hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt từ 94%, 100% trẻ em 5 tuổi đến lớp. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh tiểu học, THCS đạt 97% . Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được củng cố và nâng cao. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường được thu hẹp. Việc đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ phân cấp trong quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định. Việc ứng dụng CNTT, sử dụng công nghệ, các trang thiết bị hiện đại trong hệ thống ngành giáo dục được triển khai kịp thời. Công tác quản lý  nhà trường có nhiều đổi mới, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của các nhà trường.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01- KL/TW, ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với chuyên đề của Trung ương, Chủ đề hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, gắn sát với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia cao.

Các đại biểu đã tham luận, phân tích làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị; đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 01- KL/TW, ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chú trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, xem đây là giải pháp đột phá, đảm bảo nguồn nhân lực để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác