Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

MTTQ Việt Nam xã Gia Tân tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ tư, 22/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-MTTQ-BTT ngày 15/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều ngày 22/02, UBMTTQ Việt Nam xã Gia Tân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã; đại diện các ban, ngành, tổ chức thành viên của MTTQ, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, xóm cùng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; Quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

Tại hội nghị, đã có 7 đại biểu góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Các ý kiến cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn, nhất là các vấn đề về đối tượng sở hữu đất đai, vấn đề cho tặng đất đai, giá đất, tranh chấp đất đai, cơ chế thực hiện dự án, đấu thầu, đấu giá, bồi thường tái định cư… Đồng thời, nghiên cứu thêm các trường hợp miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho nhân dân…nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành. Qua đó cũng nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất trong thời gian tới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UB MTTQ xã Gia Tân tiếp thu, tổng hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị và gửi tới cấp có thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các đại biểu và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến theo hình thức trực tuyến thông qua website: https://luatdatdai.monre.gov.vn/. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trang thông tin điện tử của ƯBND huyện Gia Viễn; các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm góp phần xây dựng hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) trong thời gian tới.

                   Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác