Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phiên họp quý IV năm 2022

Thứ sáu, 23/12/2022

Ngày 23/12, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phiên họp quý IV năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Dược, PCT UBND huyện, Trưởng ban. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc PGD NHCSXH huyện, các lãnh đạo, cán bộ NHCSXH huyện, các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Theo báo cáo hoạt động năm 2022 của BĐD HĐQT NHCSXH huyện, trong năm 2022 PGD NHCSXH huyện tích cực huy động vốn, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tiếp tục thực hiện củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện và đạt được những kết tích cực.

Tổng nguồn vốn là trên 372 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng gần 53 tỷ đồng so với 31/12/2021. Doanh số cho vay là gần 142 tỷ đồng cho gần 4 nghìn hộ vay. Doanh số thu nợ gần 89 tỷ đồng.

Hiện nay, PGD NHCSXH huyện đang triển khai 11 chương trình tín dụng cho gần 13.000 hội vay, tổng dư nợ là trên 372 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng gần 53 tỷ đồng so với 31/12/2021, tốc độ tăng trưởng đạt 16,5%. Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn và nợ khoanh là trên 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,83%. Trong đó tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,22% so với 31/12/2021.

Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn có nhiều chuyển biến  tích cực, tại 8 xã có nợ quá hạn từ 0,5% trở lên đều tăng trưởng dư nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; các chỉ tiêu đánh giá chấm điểm chất lượng hoạt động của tổ, của xã đều được nâng lên. Đến 31/12/2022, trên địa bàn còn 4 xã còn nợ quá hạn trên 0,5%; 4 xã giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,5%; có 7 xã không có nợ quá hạn. Trong đó xã Gia Hưng năm 2022 đã tập trung đôn đốc xử lý không còn nợ quá hạn.  

Với phương châm “phục vụ tại nhà và giải ngân, thu nợ tại xã” Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp duy trì tổ chức tốt hoạt động tại 21 điểm giao dịch tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Hoạt động giao dịch tại xã luôn đảm bảo kịp thời, chính xác, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch xã luôn đạt từ 95% trở lên. Tại các điểm giao dịch đều được bố trí nơi giao dịch đảm bảo an toàn, thuận tiện, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, công khai dư nợ,… đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vay vốn, trả nợ Ngân hàng.

Tại hội nghị các thành viên trong BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoạt động thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đồng chí thành viên BĐD NHCSXH huyện, các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Trưởng ban đề nghị Ban đại diện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra; tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch được giao và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Tâp trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng ủy thác và chất lượng của các Tổ TK&VV.

 

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác