Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023

Thứ năm, 16/02/2023

Ngày 16/02, tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, đồng chí Ngô Hùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023. Tham gia tiếp có đại diện các cơ quan: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện.

Trong phiên có 04 lượt với 04 công dân được tiếp. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, các ý kiến tham gia phát biểu của đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham dự phiên tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, kết luận từng trường hợp cụ thể và giao các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn có liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu, giải quyết các nội dung của công dân theo lĩnh vực phụ trách, trả lời công dân và báo cáo UBND huyện đúng thời gian quy định.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác