Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024 theo Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh

Thứ tư, 24/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 24/4, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2024 trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Thành viên BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Gia Viễn giai đoạn 2021-2025; đại diện Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Thuý Hằng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng LĐTB&XH báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện.

 Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để chính sách nói chung, chính sách giảm nghèo nói riêng nhanh chóng được thực hiện và đi vào cuộc sống. Qua thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo, trình độ, năng lực cán bộ giảm nghèo các cấp được nâng lên; những tác động của chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, hộ mới thoát nghèo về giống mới, vật tư, con giống… Những hoạt động hỗ trợ này có tác động rất lớn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển; chăn nuôi, trồng trọt có bước chuyển biến tốt. Điều kiện sống của người thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt, một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng, được tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng.

Trong năm 2023, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐTB&XH, Phòng NN&PTNT triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản với tổng số 184 hộ tham gia. Về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo theo Nghị quyết 43/2023/NQ-HĐND, toàn huyện đã khởi công xây dựng, sửa chữa 81 ngôi nhà với tổng kinh phí trên 7 tỉ đồng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các dự án  phát triển giáo dục nghề nghiệp; việc làm bền vững, hỗ trợ việc làm bền vững; dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều; truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

 Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án giảm nghèo, đưa ra các đề xuất, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của người nghèo trong ý thức tự vươn lên, tăng cường công tác tuyên truyền về các gương điển hình về giảm nghèo để thúc đẩy và nhân rộng. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Chương trình nhằm phát hiện và đưa ra các kiến nghị đối với công tác giảm nghèo của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, chính sách giảm nghèo; tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới cán bộ và Nhân dân về các văn bản quy định chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

 Cũng tại hội nghị đã triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị quyết 43/2023/NQ-HĐND. Trong năm 2024, toàn huyện được UBND tỉnh phê duyệt xây dựng, sửa chữa 49 ngôi nhà, trong đó mức hỗ trợ sửa chữa là 50  triệu/căn nhà sửa chữa và 100 triệu đồng đối với xây dựng căn nhà mới. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị thường xuyên kiểm tra, giám sát hỗ trợ tham gia với các hộ nghèo trên địa bàn huyện triển khai xây dựng, sửa chữa đảm bảo tiêu chí theo quy định, việc hỗ trợ phải đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng đối tượng.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác