Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

Thứ sáu, 05/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 05/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội của nhà nước, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đ/c Giám đốc PGD NHCSXH huyện báo cáo kết quả tại Hội nghị

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được tiếp tục duy trì ổn định và củng cố nâng cao. Tổng nguồn vốn thực hiện trong quý I trên 405 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với 31/12/2023. Doanh số cho vay gần 40 tỷ đồng cho 1.149 hộ vay. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các đối tượng được vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Doanh số thu nợ gần 33 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/3/2024 gần 450 tỷ đồng cho 10.716 hộ vay, tăng so với 31/12/2023 gần 7 đồng, tỷ lệ tăng trưởng 1,58%. Nợ quá hạn và nợ khoanh là trên 3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,71%/tổng dư nợ.

Đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Chủ tịch UBND xã Gia Trung phát biểu tại hội nghị

Kết quả công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Về đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách toàn huyện đạt 92,18 điểm, xếp loại tốt, trong đó 18 xã xếp loại tốt, 02 xã xếp loại khá, 01 xã xếp loại trung bình. Hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã thường xuyên được quan tâm, chú trọng và tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng tại các buổi giao dịch. Xếp loại đánh giá hiệu quả, chất lượng điểm giao dịch xã đạt 93,05 điểm, xếp loại tốt. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và đánh giá cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị NHCSXH huyện và các thành viên HĐQT NHCS huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ quý II đã đề ra; tham mưu UBND huyện tăng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch được giao và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích, nghiêm túc thực hiện việc bình xét cho vay; thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm chung tay vì người nghèo.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác