Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

05 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022

Thứ tư, 12/10/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cùng với diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, trong 2 ngày 11 và 12/10 các xã Gia Phong, Gia Sinh, Gia Minh, Gia Lạc và thị trấn Me đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, thị trấn năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái, tình trạng khẩn cấp quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: Tuỳ vào tình hình thực tế địa phương các xã, thị trấn sẽ tổ chức thực hành chiến đấu. Với sự chuẩn bị chu đáo, các nội dung diễn tập đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc, bài bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng Quân sự, Công an, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong xã.

Trong các cuộc họp vận hành cơ chế, các lực lượng tham gia diễn tập đã đưa ra những nhận định, đánh giá tình hình địch và đề xuất, tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập đều hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương. Các vai trong khung diễn tập đã thể hiện đảm bảo về nội dung, thời gian, tư thế, tác phong nghiêm túc. Với phương châm "Toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn", cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã, thị trấn đã diễn ra đúng kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; khả năng làm tham mưu của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân xã khi có tình huống xảy ra.

Kim Thoả, Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác