Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Đông Xuân

Thứ bảy, 18/02/2023

Đến thời điểm này, các xã, HTX trên địa bàn huyện đã gieo cấy được 4.800 ha lúa Đông Xuân. Hiện nay, diện tích lúa ngoài đê tại các xã, HTX đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Để đảm bảo vụ Đông Xuân giành thắng lợi, UBND huyện giao Phòng NN và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo các xã, HTX tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi hoàn thành gieo cấy lúa Đông Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động nguồn nước đảm bảo đủ nước dưỡng ẩm cho diện tích lúa mới cấy, đồng thời hướng dẫn bà con tập trung chăm bón, dặm tỉa những khóm bị khuyết cho diện tích ngoài đê. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích trước ngày 20/02/2023.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác