Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thứ năm, 25/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 25/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực VH-XH, cán bộ công chức VH-XH các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đưa Nghị quyết vào thực tiễn và đạt được kết quả tích cực, văn hóa - xã hội của huyện đã có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa nhanh, được các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực hưởng ứng. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn huyện.

Đến nay, 100% số hộ dân trong toàn huyện tham gia xây dựng gia đình văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá trong toàn huyện tăng từ 72% năm 2014 lên 94,4% năm 2023; 10 năm qua, huyện đã biểu dương, khen thưởng 3.049 gia đình văn hoá tiêu biểu, toàn huyện có 200/201 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hoá, đạt tỷ lệ 99,5%; 143 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá đạt 93,4%. 100% các trường học thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục nếp sống văn minh vào chương trình giáo dục và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Phong trào văn hoá văn nghệ diễn ra sâu rộng, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, hầu hết các thôn, xóm đều đã có các câu lạc bộ, đội văn nghệ. Các hoạt động lễ hội truyền thống, giao lưu văn hoá nghệ thuật với chất lượng nghệ thuật cao, hình thức phong phú, đa dạng, nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên. Đến nay, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 29,5%, số gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 28%.

Đến nay, toàn huyện có 279 di tích lịch sử văn hoá, trong đó có 57 di tích đã được công nhận là di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Nhiều di tích đã phát huy vai trò là những địa chỉ du lịch văn hóa lịch sử tâm linh hấp dẫn như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính xã Gia Sinh, khu di tích Đền Thánh Nguyễn xã Gia Tiến và Gia Thắng, khu di tích Thung Lau, Thung Lá xã Gia Hưng, khu du lịch sinh thái Vân Long xã Gia Vân,...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng thời, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của các cấp uỷ, các ngành, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 33. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33; Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về văn hóa, rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu về văn hóa mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát huy vai trò tích cực, chủ động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Nghị quyết; Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung, bản sắc văn hóa Gia Viễn nói riêng. Quan tâm bảo tồn, khôi phục, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương; Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo: Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thực hiện sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng; ngăn ngừa các hoạt động cực đoan lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng.

Đ/c Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khen tặng các tập thể

Đ/c Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, có 11 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.   

 

                Một số tiết mục văn nghệ tại Hội nghị          

Hồng Hạ, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác