Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Thứ năm, 01/07/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều ngày 30/6, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Ban chỉ đạo) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị các đồng chí: Ngô Hùng Khánh, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện; Đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM; Bí thư Đảng ủy xã Gia Xuân, Gia Lập và Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được UBND huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo nhất là kịp thời thành lập, bổ sung, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Văn phòng điều phối NTM; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể để triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu theo quy định. Cùng với đó công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú… do vậy công tác xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật: Hoàn thành thủ tục hồ sơ, xét công nhận cho 07 khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020; đối với 02 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch năm 2021 tập trung nguồn lực nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định cụ thể: Gia Lập đạt 15/19 tiêu chí, Gia Xuân 14/19 tiêu chí; các xã còn lại tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian, tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo phù hợp theo các quy hoạch đã được phê duyệt và tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu  (trong đó có 11 xã với 17 thôn, xóm đăng ký đạt chuẩn năm 2021) theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm 2021 theo kế hoạch như: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đã đăng ký hoàn thiện hồ sơ, tiêu chí theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án nhất là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất theo kế hoạch nhằm tạo nguồn lực tài chính; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình theo hợp đồng đã ký kết…

Đ/c Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện yêu cầu các xã thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá, rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để có kế hoạch, thời gian, lộ trình thực hiện nhằm hoàn thiện các tiêu chí theo quy định; quan tâm, ưu tiên, bố trí nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt nhất là các tiêu chí về: Quy hoạch, giao thông, văn hóa, môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ các xã giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc nhất là hồ sơ, thủ tục trong quá trình thực hiện để hoàn thiện mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch./.

Cẩm Vân - Trung tâm VH-TT&TT

Bài viết khác