Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, sơ kết công tác tháng 01/2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Thứ ba, 07/02/2023

Sáng ngày 07/2, UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; triển khai Chương trình công tác năm 2023; sơ kết công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Về dự hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Đình Hùng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hùng Khánh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Dược, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; các Uỷ viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2022 triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình thế giới, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường nhất là dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân,…UBND huyện đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện và chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy dân chủ, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện, vì vậy tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19; kinh tế từng bước phục hồi và phát triển; sản xuất công nghiệp từng bước khắc phục khó khăn; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi và tăng trưởng; hiệu quả đầu tư tiếp tục được phát huy; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Vì vậy, năm 2022 huyện hoàn thành và vượt kế hoạch 15/15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn về các lĩnh vực như: Đất  đai, dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; sản xuất nông nghiệp, biên chế công chức, viên chức tại các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã đạt được trong thời gian.  Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Thực hiện rõ chủ đề công tác của BCH Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, các địa phương bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023 để hoàn thành chỉ tiêu của năm.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua” các cấp và Giấy khen của UBND huyện. Đồng thời, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và Ký kết giao ước thi đua giữa các Khối trong huyện.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác