Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thứ sáu, 29/01/2021

Chiều ngày 29/01, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện, đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, các ngành có liên quan, công chức, viên chức, người lao động Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đại diện lãnh đạo UBND, thú y viên, khuyến nông viên, giám đốc HTXNN trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2020, trong điều kiện thời tiết có những diễn biến phức tạp, Huyện ủy - UBND huyện đã có những chỉ đạo mới nhằm thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp tiếp tục có những tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản ước đạt trên 830 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,2% so với năm 2019. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 55 nghìn tấn vượt 8,5% so với kế hoạch; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 100 triệu đồng bằng 100% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 10.707 ha; công tác chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm và dịch tả lợn Châu Phi. Hoạt động sản xuất tiếp tục được quan tâm với việc triển khai các chương trình, mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ giống; chương trình diệt chuột; Cơ giới hóa; Tổ chức sản xuất các sản phẩm được cấp thương hiệu OCOP năm 2020; Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Tập huấn, triển khai mô hình khuyến nông; Thực hiện chương trình nạo vét kênh mương. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các hội đoàn thể cũng được tăng cường trong việc tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT; khảo nghiệm các giống lúa mới; kiểm soát chất lượng các sản phẩm bảo vệ thực vật, phân bón. Các hoạt động trong công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai; triển khai xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa cũng tích cực được thực hiện.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề tập trung là cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ, công tác bảo vệ thực vật, việc vi phạm đất 313, công tác phòng chống lụt bão, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vấn đề chuột hại, công tác đảm bảo bơm tiêu và tưới cho vụ đông xuân và thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2021 đó là: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng phù hợp điều kiện ưu đãi của tự nhiên, phát huy lợi thế vùng; Từng bước chuyển dịch nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chú trọng phát triển các sản phẩm cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của huyện; Xây dựng và phát triển sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm OCOP, nâng tính cạnh tranh của hàng hóa...

Đ/c Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hùng Khánh - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương và ghi nhận một số kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp đã được được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: các xã, thị trấn tập trung phối hợp thực hiện chặt chẽ từng khâu, từng bước trong triển khai kế công tác sản xuất nông nghiệp trong đó chú trọng từ khâu tuyên truyền, lựa chọn cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và các giải pháp thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, tập trung rà soát để tiến hành công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng sau dồn điền đổi thửa theo đúng quy hoạch tránh tình trạng người dân bỏ ruộng hoang nhằm đảm bảo quyền lợi của người nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác