Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tiếp tục thực hiện rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ hai, 28/11/2022

Chiều ngày 28/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị tiếp tục rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng chí Vũ Thị Dược, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND và công chức LĐ-TB&XH các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện triển khai Kế hoạch rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai thực hiện. Tiêu chí: Nhà ở phải có tính pháp lý về quyền sử dụng đất theo quy định, được xây dựng trên đất thổ cư. Nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên chủ hộ thì phải có biên bản thống nhất của gia đình, xác nhận của UBND cấp xã. Trường hợp cá biệt đối với hộ nghèo năm 2022 chưa có đất ở nhưng dự kiến các năm 2023-2025 sẽ có đất ở đề nghị hỗ trợ xây nhà thì lập danh sách riêng. Nhà ở xuống cấp, hư hỏng: là nhà ở không đảm bảo từ hai tiêu chí trở lên trong 3 tiêu chí “3 cứng” nền cứng, khung - tường cứng.

Thời gian rà soát: Từ ngày 26/11/2022 đến ngày 05/12/2022: UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát nhà ở, thực hiện các thủ tục có liên quan, lập danh sách các hộ nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở giai đoạn 2023-3025 gửi về Phòng LĐ-TB&XH huyện. Từ ngày 06/12/2022 đến 09/12/2022: Đoàn Công tác liên ngành của huyện đi kiểm tra, thẩm định xác suất hộ nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ngày 10/12/2022, Phòng LĐ-TB&XH huyện tổng hợp danh sách, dự thảo văn bản báo cáo UBND huyện và Sở LĐ-TB&XH.

Để thực hiện công tác rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo tính khách quan, công bằng, đúng đối tượng, hội nghị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho BCĐ và các thành viên Tổ giúp việc thực hiện rà soát; thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các nhiệm vụ cần triển khai, thực hiện, trả lời, làm rõ một số kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời, yêu cầu các thành viên có liên quan thực hiện các nhiệm vụ rà soát soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đúng tiến độ, thời gian, hiệu quả.

Kim Thoả - Trung tâm VHTT&TT huyện

Bài viết khác