Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hiệp đồng giao, nhận quân và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2024

Thứ năm, 28/12/2023

Để công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng thời gian quy định, ngày 28/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2024.

Tại Hội nghị, Ban CHQS huyện đã quán triệt các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên; tiến hành thống nhất chỉ tiêu, số lượng, địa điểm, thời gian tiến hành giao, nhận quân và các biện pháp tổ chức thực hiện cũng như phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra.

Theo đó, phía đơn vị giao quân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thanh niên nhập ngũ gồm: lệnh gọi nhập ngũ, lý lịch nghĩa vụ quân sự, phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và các giấy tờ cá nhân liên quan. 

Các đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm trong thời gian trước, trong và sau khi nhận quân về chỉ tiêu, thủ tục, hồ sơ, địa điểm, tư trang; đồng thời làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác hiệp đồng, phúc tra và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, an toàn và bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị các đơn vị cũng đã tích cực thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Năm 2024, huyện Gia Viễn được giao tuyển chọn 220 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ tuyển, khám tuyển, bước đầu  đảm bảo số lượng, chất lượng.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị  thực hiện tốt vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với phương châm: đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, các xã, thị trấn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ của công dân theo đúng quy định để sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị nhận quân; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ địa phương, cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác