Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tiểu Ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 09/07/2020

Chiều ngày 8/7, Tiểu Ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII. Đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí thành viên Tiểu ban tuyên truyền, Tổ giúp việc Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Ban tuyên giáo Huyện ủy đã định hướng, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị chống phá  Cương lĩnh, Điều lệ Đảng…; về tuyên truyền trực quan đã tổ chức chăng treo 330 băng zôn, 415 cờ dây, 29 cờ phướn, 164 khẩu hiệu, 3 cụm pano lớn và 872 pano nhỏ…Trên hệ thống truyền thanh đã mở thêm chuyên mục “ Hướng tới Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” với trên 100 tin bài, phỏng vấn tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng các cấp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trên hệ thống trang thông tin điện tử của huyện tăng cường tin, bài để tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp với 15 tin, bài đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện nhà do vậy công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn huyện.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh, các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền trong toàn huyện; tập trung kiểm tra, rà soát lại hệ thống pano, khẩu hiệu, cờ, phát động nhân dân treo cờ tạo điểm nhấn, không khí vui tươi, phấn khởi làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhận dân trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện; tăng cường tin bài tuyên truyền sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả phong trào thi đua yêu nước, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội; phản ánh các hoạt động chào mừng ở cơ sở, sự quan tâm, tâm tư, tình cảm, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ huyện, xây dựng kịch bản tổ chức tường thuật trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức chương trình văn nghệ, các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng Đại hội.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác