Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025

Chủ nhật, 31/03/2024

Ngày 31/3, các xã Gia Thịnh, Gia Vượng, Gia Tiến, Gia Thắng và thị trấn Me tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023- 2025.

Theo Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 22/3/2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023-2025, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, như sau: Thành lập đơn vị hành chính xã Tiến Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai đơn vị hành chính cấp xã gồm xã Gia Thắng và xã Gia Tiến; thành lập đơn vị hành chính thị trấn Thịnh Vượng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Gia Vượng, xã Gia Thịnh và thị trấn Me.

Nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định; thường xuyên nắm bắt di biến động cử tri; đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, đối với các trường hợp đi làm ăn xa, huyện giao các cơ sở thôn gọi điện thoại trao đổi trực tiếp, hoặc tới từng hộ trao đổi để gia đình thông tin lại cho các thành viên đi làm ăn xa về việc lấy ý kiến.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 31/3/2024, thành viên các tổ lấy ý kiến đã có mặt để thực thi nhiệm vụ. Việc lấy ý kiến cử tri theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến các cử tri theo từng hộ gia đình (tại nhà của các chủ hộ gia đình), mỗi cử tri trong từng hộ gia đình cho ý kiến bằng việc đánh dấu X vào ô đồng ý (nếu nhất trí với nội dung Đề án) hoặc đánh dấu X vào ô không đồng ý (nếu không nhất trí với nội dung Đề án), sau đó ký tên và ghi rõ họ tên theo mẫu lấy ý kiến cử tri.

Do tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, cùng với công tác chuẩn bị chu đáo nên việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi, tiến độ rất nhanh. Quá trình lấy phiếu được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch. Các tổ lấy ý kiến thực hiện ghi, phát, thu phiếu và tổng hợp kết quả nhanh chóng, chính xác, theo đúng trình tự, hướng dẫn.

Quá trình lấy phiếu tư tưởng của nhân dân trong các xã đều phấn khởi, vui mừng khi địa phương mình được sáp nhập thành đơn vị hành chính mới.

Sau khi hoàn thành lấy ý kiến cử tri, UBND các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi HĐND cùng cấp và UBND huyện theo quy định.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác