Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội Khuyến học xã Gia Trấn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 -2029

Thứ tư, 24/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 24/4, Hội Khuyến học xã Gia Trấn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự có đồng chí Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn xã; đại diện các dòng họ, chi hội khuyến học xã.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Gia Trấn đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hội luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như lồng ghép vào buổi họp của các đơn vị; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Mặt khác, Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hội luôn coi trọng công tác phát triển hội viên, các chi hội khuyến học và các ban khuyến học của các dòng họ, giáo xứ. Đến nay, Hội Khuyến học xã có tổng số 3.802 hội viên chiếm 51,35% dân số toàn xã. Các chi hội cơ sở và các ban khuyến học hoạt động có nền nếp và hiệu quả, nhiều ban khuyến học có kế hoạch hoạt động sôi nổi, thường xuyên.

Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

Trong những năm qua, toàn xã có 903 lượt học sinh nhận giải thưởng khuyến học với số tiền thưởng là 45,6 triệu đồng. Hàng năm, Hội Khuyến học xã đã tham mưu Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Thực hiện Đề án 61 “Cùng em vượt khó đến trường” từ năm 2021 đến nay, các trường đã tài trợ cho 15 em học sinh với số tiền là 52 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Khuyến học xã Gia Trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, với các đoàn thể, các tổ chức xã hội có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để động viên khuyến khích, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của Nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, nhà trường thân thiện và học sinh tích cực.

Đại hội Hội Khuyến học xã Gia Trấn lần thứ VI đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã tín nhiệm bầu 19 đồng chí tham gia BCH Hội khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác